Kundedata

Stabenfeldt AS markedsfører produktene Penny & Friends, GIRL:IT og Kickerz. Her er en komplettt og oppdatert info om behandling av personopplysninger hos Stabenfeldt AS:

Ved henvisning til Stabenfeldt.no/kundedata i forbindelse med vilkår for kjøp, bestilling eller registrering, utgjør informasjonen på denne webside en del av vilkårene.

For enkelte tjenester og produkter kan det finnes spesielle vilkår mht. behandling av personopplysninger.

Informasjon om dette angis i forbindelse med bestillinge av den aktuelle tjeneste eller produkt.

Stabenfeldt AS endrer behandling av personopplysninger over tid. Selv om vi informerer om større endringer, så anbefales regelmessige besøk på stabenfeldt.no/kundedata for aktuell versjon.

Behandling av personopplysninger

I forbindelse med at en bruker gir fra seg personopplysninger, for eksempel ved registrering, abonnement eller kjøp, skal brukeren få informasjon om behandlingen av personopplysninger og gi sitt samtykke til dette.

Stabenfeldt AS har et register over kunder og brukere som har registrert seg eller kjøpt noe hos Stabenfeldt.

Registeret inneholder peronopplysninger slik som navn, adresse, telefonnummer, e-post, og kjøpshistorikk. I tillegg kommer brukerdata registrert for digitale tjenester.

Opplysningene benyttes for å håndtere kommunikasjon med kunden, for eksempel ved fakturering, informasjon og levering av produkter, samt for markedsføring og som underlag for statistikk og utvikling av produkter og tjenester.

Opplysningene kan også være grunnlag for at Stabenfeldt AS, og i enkelte tilfeller samarbeidspartnere, kan tilpasse innhold, annonser og tilbud på beste måte.

Persondata analyseres og behandles før kontakt med kunden/bruker. Der kan i tilfeller kobles flagg som angir hvilken type av markedskommunikasjon som skal rettes mot brukeren.

Stabenfeldts kunder og registrerte brukere samtykker til markedsføring via e-post, post, telefon, SMS samt andre digitale kanaler.Personopplysninger kan i visse tilfeller også deles med Stabenfeldt sine samarbeidspartnere. Stabenfeldts kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring

Alle brukere kan skriftlig og kostnadsfritt tilbakekalle samtykke, be om utskrift og/eller rettelse av kundedata.

Kunden kan sperre kundedata mot bruk i markedsføring ved å kontakte kundetjenester.

Personopplysninger lagres i den tid man har en kunderelasjon og i en periode etter dette, eventuelt i en avtalt periode.

Samtykket gjelder til brukeren tilbakekaller det, og opphører om tjenesten ikke benyttes.

Om bruk av cookies

Stabenfeldt benytter cookies og andre teknikker for å følge med hvordan de digitale tjenester benyttes og for å tilpasse brukeropplevelsen.

En cookie er en tekstfil som ved oppkall av et nettsted blir lagret på brukerens enhet og hentet ved senere anledninger.

Stabenfeldts kunder og registrert brukere samtykker til å benytte cookies. Brukeren kan blokkere cookies i sin nettleser og ta bort eksisterende cookies.

Dette kan i visse tilfeller forringe funksjonaliteten og opplevelsen av webplassen. Det er også mulig å regulere målrettet annonsering i webleseren.