Information om behandling av personuppgifter

Stabenfeldt AB marknadsför produkterna Penny & Friends, GIRL:IT och Kickerz. Här finns en komplett och uppdaterad information om behandlingen av personuppgifter inom Stabenfeldt AB. När hänvisning sker till kunddata.stabenfeldt.se i samband med villkor för köp, beställning eller registrering, utgör informationen på denna webbsida en del av villkoren. För vissa tjänster och produkter kan det finnas särskilda villkor förknippade med behandlingen av personuppgifter. Information om detta anges i samband med att tjänsten eller produkten tillhandahålls.
Sättet Stabenfeldt AB behandlar personuppgifter kan utvecklas över tiden. Även om vi informerar om större ändringar, så rekommenderas regelbundna besök på www.stabenfeldt.se/kunddata för aktuell version.

Behandling av personuppgifter

I samband med att en användare lämnar personuppgifter, till exempel vid registrering, prenumeration eller köp, ska användaren få information om personuppgiftsbehandlingen, och ge sitt samtycke till denna.
Stabenfeldt AB håller ett register över kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos Stabenfeldt. Registret innehåller personuppgifter så som namn, personnummer, postadress, telefonnummer, e-post-adresser, uppgifter om leverans, betalning och inköp, profilering, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster. Uppgifterna används för att hantera kundrelationen, till exempel vid fakturering, information och leverans av produkter, samt för marknadsföring och som underlag för statistik och utveckling av produkter och tjänster. Uppgifterna kan också ligga till grund för att Stabenfeldt AB, och i förekommande fall våra samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden på bästa sätt.
Uppgifterna analyseras och behandlas inför kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kan en eller flera markörer kopplas som anger vilken typ av marknadskommunikation som ska riktas mot användaren.
Stabenfeldts kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via e-post, post, telefon och sms samt andra digitala kanaler. Personuppgifter kan lämnas ut till Stabenfeldts samarbetspartners.
Alla användare har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Via kundtjänst kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring.
Personuppgifterna sparas under den tid man har en pågående användarrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren säger upp det, och upphör ej om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är inte beroende av eventuella köp.

Användning av cookies

Stabenfeldt AB använder cookies och andra tekniker för att följa hur Stabenfeldts digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter.
Stabenfeldts kunder och registrerade användare samtycker till användningen av cookies.
Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren.
Läs mer om cookies på www.minacookies.se.